Search the Community

Showing results for tags 'amxx'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By AuthorFilter by number of...

Found 3 results

 1. CSGO Gunai cs1.6

  Taigi grižau su dar vienu pasiulymu! Taigi vėl kaip visada pasikases internete radau štai toki dalyka!  Sawed Off iš CSGO ir tai nepakeis paprasto M3 shotgun'o tai tik prides dar viena shotgun'a! Žinau kad toks  darbas yra gan sunkus bet jei pridetumet Sawed Off ir dar kitokiu CSGO weapon (pvz. Molotov, Mag-7 ir pnš) Serveris butu netik tobulas bet atsakau serveris butu pilnas žaidėju  bei išsiskirtu iš visu kitu!
 2. Oho! Ace ir mini ace kaip per tikra cs:go argi tai nepagerintu žaidimo?   // Original by Kia Armani, added cvar for enable/disable by Jhob94 #include <amxmodx> #include <amxmisc>   #define PLUGIN "ACE" #define VERSION "1.0" #define AUTHOR "amxmodx.lt"   new g_iKills[33]   public plugin_init() {     register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)         register_event("DeathMsg", "Event_DeathMsg", "a")     register_event("HLTV", "Event_HLTV_New_Round", "a", "1=0", "2=0") }   public client_putinserver(id) {     g_iKills[id] = 0 }   public Event_DeathMsg() {     new iKiller = read_data(1)         g_iKills[iKiller] ++         if (g_iKills[iKiller] < 4)         return PLUGIN_CONTINUE;             new szName[32]     get_user_name(iKiller, szName, charsmax(szName))         if(g_iKills[iKiller] == 4)     {         set_hudmessage(255, 255, 255, 0.04, 0.45, 0, 6.0, 6.0)         show_hudmessage(0, "Zaidejas %s padare mini ACE! Saunuolis!", szName)     }         if(g_iKills[iKiller] == 5)     {         set_hudmessage(255, 255, 255, 0.04, 0.55, 0, 6.0, 6.0)         show_hudmessage(0, "Zaidejas %s padare ACE! Saunuolis!", szName)     }         return PLUGIN_CONTINUE; }   public Event_HLTV_New_Round() {     arrayset(g_iKills, 0, 33) }
 3. HP už KILL

    Gausite šiek tiek HP už kas antra kill   #include < amxmodx > #include < fakemeta > #pragma semicolon 1 #define PLUGIN_NAME   "Bonus Health for Kill" #define PLUGIN_VERSION   "v0.1" #define PLUGIN_AUTHOR   "XTCS.LT" // 0: plugin disable // 1: plugin enable #define BONUS_HEALTH   1 #if BONUS_HEALTH    new g_MessageColor[ 3 ] = { 255, 10, 5 };    new g_BonusHp[ 33 ] = 0;    new p_BonusHp;    new g_HudSyncObj; #endif public plugin_init( ) {    #if !BONUS_HEALTH       new nPluginName[ 32 ], pos = 0;       pos = format( nPluginName, charsmax( nPluginName ), PLUGIN_NAME );       pos += format( nPluginName[ pos ], charsmax( nPluginName ) - pos, " (OFF)" );       register_plugin( nPluginName, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR );    #else       register_plugin( PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR );       register_event( "DeathMsg", "event_DeathMsg", "a" );       p_BonusHp = register_cvar( "amx_kill_bonus_hp", "20" );       g_HudSyncObj = CreateHudSyncObj( );    #endif } #if BONUS_HEALTH    public client_putinserver( id )    {       g_BonusHp[ id ] = 0;    }    public client_disconnect( id )    {       g_BonusHp[ id ] = 0;    }    public event_DeathMsg( )    {       new killer, victim;       killer = read_data( 1 );       victim = read_data( 2 );       if ( killer && ( killer != victim ) )       {          g_BonusHp[ killer ]++;          new nBonusHp;          nBonusHp = g_BonusHp[ killer ];          if ( ( nBonusHp > -1 ) && !( nBonusHp % 2 ) )          {             set_pev( killer, pev_health, pev( killer, pev_health ) + float( get_pcvar_num( p_BonusHp ) ) );             new r, g, b;             r = g_MessageColor[ 0 ];             g = g_MessageColor[ 1 ];             b = g_MessageColor[ 2 ];             set_hudmessage( r, g, b, 0.03, 0.27, 1, 0.3, 3.0, 0.3, 0.3, -1 );             ShowSyncHudMsg( killer, g_HudSyncObj, "Got one! +%dHP!", get_pcvar_num( p_BonusHp ) );          }       }    } #endif