amxx HP už KILL

2 pranešimų šioje temoje

Parašė (redaguota)

 

Gausite šiek tiek HP už kas antra kill :)
 


#include < amxmodx >
#include < fakemeta >

#pragma semicolon 1

#define PLUGIN_NAME   "Bonus Health for Kill"
#define PLUGIN_VERSION   "v0.1"
#define PLUGIN_AUTHOR   "XTCS.LT"

// 0: plugin disable
// 1: plugin enable
#define BONUS_HEALTH   1

#if BONUS_HEALTH
   new g_MessageColor[ 3 ] = { 255, 10, 5 };
   new g_BonusHp[ 33 ] = 0;
   new p_BonusHp;
   new g_HudSyncObj;
#endif

public plugin_init( )
{
   #if !BONUS_HEALTH
      new nPluginName[ 32 ], pos = 0;
      pos = format( nPluginName, charsmax( nPluginName ), PLUGIN_NAME );
      pos += format( nPluginName[ pos ], charsmax( nPluginName ) - pos, " (OFF)" );

      register_plugin( nPluginName, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR );
   #else
      register_plugin( PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR );
      register_event( "DeathMsg", "event_DeathMsg", "a" );
      p_BonusHp = register_cvar( "amx_kill_bonus_hp", "20" );
      g_HudSyncObj = CreateHudSyncObj( );
   #endif
}

#if BONUS_HEALTH
   public client_putinserver( id )
   {
      g_BonusHp[ id ] = 0;
   }

   public client_disconnect( id )
   {
      g_BonusHp[ id ] = 0;
   }

   public event_DeathMsg( )
   {
      new killer, victim;
      killer = read_data( 1 );
      victim = read_data( 2 );

      if ( killer && ( killer != victim ) )
      {
         g_BonusHp[ killer ]++;

         new nBonusHp;
         nBonusHp = g_BonusHp[ killer ];

         if ( ( nBonusHp > -1 ) && !( nBonusHp % 2 ) )
         {
            set_pev( killer, pev_health, pev( killer, pev_health ) + float( get_pcvar_num( p_BonusHp ) ) );

            new r, g, b;
            r = g_MessageColor[ 0 ];
            g = g_MessageColor[ 1 ];
            b = g_MessageColor[ 2 ];

            set_hudmessage( r, g, b, 0.03, 0.27, 1, 0.3, 3.0, 0.3, 0.3, -1 );
            ShowSyncHudMsg( killer, g_HudSyncObj, "Got one! +%dHP!", get_pcvar_num( p_BonusHp ) );
         }
      }
   }
#endif
Redaguota Pyd*ras
0

Dalintis šį pranešimą


Link to post
Share on other sites
Ši tema yra užrakinta.